Bijambarske pećine

Područje Bijambara se prostire na površini od 370 hektara, koje je stavljeno pod zaštitu petog stepena zaštičenosti (zaštičeni pejzaž). Ovaj prostor je bogat raznolikom florom, tresetištimai endemskim vrstama. Na ovom području se rasprostiru i najjužniji dijelovi sibirskih tajgi.


Najpoznatija atrakcija Bijambara su naravno pećine i činjenica da ovo zaštićeno područje predstavlja zračnu banju, što ga čini idealnim za vikend destinaciju.


  • Nišićka visoravan
  • Zaštićeno područje Bijambara
  • Bijambarske pećine
  • Etno Begovo selo


Cijena 25EUR pp

Cijena uključuje: transfer klimatiziranim vozilom, licencirani turistički vodič, ulaznice, ručak
Hiking & freeride ...
Sarajevo walking tour
Ratna tura
Travnik / Jajce
UNESCO tour
Bosanske piramide
Bijambarske pećine
Tunel spaca tura
Running tours
massimo holding d.o.o. tel: 033/953-486 fax: 033/953-488 e-mail: info@hostel.massimo.ba adresa: dženetića čikma 8 71000 sarajevo