Tunel spasa

Opsada Sarajeva trajala je 1.425 dana i najduža je u modernoj historiji čovječanstva. U toku opsade uništavane su džamije, crkve, sinagoge, škole, bolnice, biblioteke, muzeji…Cilj je bio jasan – uništiti grad.

Jedini način da se iz opkoljenog Sarajeva izađe do slobodne teritorije bilo je pretrčavanje aerodromske piste. Teška situacija i blokada grada naveli su na razmišljanje o izgradnji podzemnog puta ispod piste.

Turistima koji danas posjećuju Muzej tunela spasa nezamislivo je da je nekoliko stotina hiljada ljudi zavisilo od malog uskog prolaza ispod Aerodroma. Sačuvani dio tunela, kao i eksponati u pratećem muzeju čuvaju uspomenu na hrabrost stanovnika Sarajeva i njihovu borbu za opstankom. Nema sumnje da je Tunel spasa odigrao jednu od ključnih uloga u odbrani Bosne i Hercegovine i njenog glavnog grada, Sarajeva.


Tour duration: 2 hCijena 17EUR pp

Cijena uključuje: prevoz, ulaznice, licenciranog turističkog vodiča
Hiking & freeride ...
Sarajevo walking tour
Ratna tura
Travnik / Jajce
UNESCO tour
Bosanske piramide
Bijambarske pećine
Tunel spaca tura
Running tours
massimo holding d.o.o. tel: 033/953-486 fax: 033/953-488 e-mail: info@hostel.massimo.ba adresa: dženetića čikma 8 71000 sarajevo