Sarajevo walking tour

Prošetajte sa nama gradom kako biste otkrili bogatu historiju Sarajeva. Počevši od Starog grada izgrađenog u Osmanskom periodu niže do Autrougarskog perioda. Sarajevo je također poznato po svojoj tradiciji i kulturno vjerskom raznolikošću, što je i razlog zašto ovaj grad zovemo „evropskim Jurusalemom“. Posjetit ćemo najvažnija mjesta koja će Vam pomoći da upoznate što bolje ovaj grad.


  • Vijećnica
  • Baščaršija
  • Careva džamija- najstarija džamija u Sarajevu
  • Latinska ćuprija- mjesto atentata nadvojvode Franza Ferdinanda
  • Bezistan
  • Tašlihan
  • Gazi Husrev begova džamija- najveća i najpoznatija džamija u državi
  • Stara pravoslavna crkva na Baščaršiji
  • Stari jevrejski hram
  • Sarajevska katedrala


Cijena 10EUR pp

Cijena uključuje licenciranog turističkog vodiča
Hiking & freeride ...
Sarajevo walking tour
Ratna tura
Travnik / Jajce
UNESCO tour
Bosanske piramide
Bijambarske pećine
Tunel spaca tura
Running tours
massimo holding d.o.o. tel: 033/953-486 fax: 033/953-488 e-mail: info@hostel.massimo.ba adresa: dženetića čikma 8 71000 sarajevo